• Naprawy i reprofilacje betonu.

    pęknięcia, ubytki, korozja, wzmocnienia

Odbudowa (reprofilacja), wypełnianie ubytków, naprawy pęknięć, naprawy dylatacji, wzmocnienia

Gwałtowny rozwój nauki i niebywały postęp techniczny następujący na przełomie XX i XXI wieku spowodował, że dostaliśmy do rąk zupełnie nowe możliwości w zakresie materiałów o niezwykłych właściwościach. I tak np. „betony” w których spoiwem są reaktywne żywice metakrylowe stwarzają nowe możliwości dzięki swym właściwościom takim jak: szybkie utwardzanie (ok. 1 godzina), możliwość obróbki w ujemnych temperaturach (nawet do –25 stopni C), łatwość w użyciu, wytrzymałość wyższa od betonu (75 MPa), nieprzepuszczalność dla wody i cieczy, wysoka odporność chemiczna,
całkowita odporność na wpływy atmosferyczne, wysoka wytrzymałość na ścieranie, odporność na gorącą wodę, odporność na sól i sorbenty. Używane przez nas materiały dają zupełnie nowe możliwości. Naprawa pęknięć posadzki betonowej nie stanowi już problemu. Technologia i nowoczesne materiały pozwalają na naprawy, renowacje, reprofilacje betonu i konstrukcji elementów betonowych. Przeprowadzone przy ich pomocy prace są niezwykle trwałe i wytrzymałe.
Stosujemy je przede wszystkim do: naprawy pęknięć betonu, napraw podłoża, renowacji krawężników, pokrywania powierzchni narażonych na ekstremalne obciążenia, renowacji chodników, schodów, krawędzi peronów, ramp, wyrównywania poziomów, mocowania i kotwienia elementów budowlanych i kształtowników stalowych, napraw ubytków fug, dylatacji i krawędzi,
wypełniania wybojów, otworów i dziur.

NAPRAWA, RENOWACJA, REPROFILACJA BETONU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BETONOWYCH

W obiegowych opiniach, które zostały ukształtowane przez lata w których to beton, czyli mieszanina cementu, żwiru i wody był głównym materiałem stosowanym w konstrukcjach budowlanych, naprawa jego ubytków i pęknięć polega na stosowaniu tego samego materiału i jest nietrwała. Brak odporności na naprężenia, udary i zmiany temperatur. Po czasie, a najczęściej po pierwszej zimie zaczyna odpadać.

Primary button

Odbudowa (reprofilacja), wypełnianie ubytków, naprawy pęknięć, naprawy dylatacji, wzmocnienia

cały szereg zastosowań Gwałtowny rozwój nauki i niebywały postęp techniczny następujący na przełomie XX i XXI wieku spowodował, że dostaliśmy do rąk zupełnie nowe możliwości w zakresie materiałów o niezwykłych właściwościach. I tak np. „betony” w których spoiwem są reaktywne żywice metakrylowe stwarzają nowe możliwości dzięki swym właściwościom takim jak:
renowacja
wypełnienia
Wymienione wyżej żywice stosujemy przede wszystkim do: naprawy pęknięć betonu, napraw podłoża, renowacji krawężników, pokrywania powierzchni narażonych na ekstremalne obciążenia, renowacji chodników, schodów, krawędzi peronów, ramp, wyrównywania poziomów, mocowania i kotwienia elementów budowlanych i kształtowników stalowych, napraw ubytków fug, dylatacji i krawędzi, wypełniania wybojów, otworów i dziur.
więcej