• Oznakowania dla niewidomych

    linie prowadzące i pola uwagi

Realizacja zleceń nietypowych

uzupełnienia, przeróbki, korekty, dostosowywanie do nowych warunków użytkowania

Właściwości opracowanego przez nas systemu oznakowań dla niewidomych i niedowidzących BAJOLA DOTLINE pozwalają także na realizowanie trudnych i nietypowych zadań.
Całość systemu BAJOLA DOTLINE, to elementy oznakowań takie jak: potocznie zwane guzki czy pinezki, które formowane są w tak zwane „pola uwagi”, a także linie prowadzące zwane często ścieżkami dla niewidomych, ale to także specjalne rodzaje kleju o różnych właściwościach, co pozwala w trwały i szybki sposób łączyć elementy z każdym praktycznie rodzajem podłoża. System uzupełnia technologia i urządzenia które zapewniają bezbłędny i wysokiej jakości montaż.
Wykonaliśmy wiele bardzo często nietypowych realizacji. Dzięki czemu nasi Klienci zdołali uniknąć kosztownych prac związanych z ewentualnym demontażem podłoża, przeróbkami, czy nawet związanych z koniecznością przeprojektowania.

jedyny sposób aby uzupełnić brakujące fragmenty oznakowań dla niewidomych
dodawamie elementów oznakowań w istniejących już ścieżkach dla niewidomych
dodawamie elementów oznakowań w istniejących już ścieżkach dla niewidomych
są sytuacje gdy nie da się inaczej bez demontażu peronów
elementy pól uwagi montowane na asfalcie
uzupełnienie oznakowań po zmianie nawierzchni
nawet na takim podłożu można zamontować oznakowania dla niewidomych typu pinezka lub linia
można tak żeby nie wycinać asfaltu
możliwość zamontowania tam gdzie nie były a powinny być ścieżki dla niewidomych
możliwość utrzymania ciągłości linii prowadzących (2)
możliwość montażu nawet na bardzo trudnych nawierzchniach
linie prowadzące montowane na studzienkach teletechnicznych zaprojektowanych w ciągach poziomych oznakowań dla niewidomych
linie prowadzące dla niewidomych muszą zachować ciągłość
Gdy musi być zrobione pogoda nie jest przeszkodą