• Oznakowania dla niewidomych

    linie prowadzące i pola uwagi

Oznakowania dla niewidomych

dotykowe ścieżki prowadzące - linie prowadzące i pola uwagi

Używamy bezinwazyjnych technologii, nie wymagających nawiercania posadzki w celu instalacji zabezpieczeń. W zależności od wymagań projektowych bądź narzuconych innymi warunkami, jesteśmy producentem i dysponujemy trzema technologiami wykonania:
1. System BAJOLA DOTLINE- naklejanie przy użyciu specjalnego sprzętu oraz odpowiedniego kleju, pojedynczych elementów w postaci guzków lub linii.
2. System BAJOLA PLATE - naklejanie przy użyciu specjalnego kleju/lepiszcza mat/płyt z elementami typu linia lub guzek
3. Aplikowanie chemoutwardzalnej żywicy reaktywnej bezpośrednio na podłoże przy użyciu specjalnych form (szablonów) z guzkami bądź liniami.
Technologie te pozwalają wykonać ścieżki dotykowe dla niewidomych w każdym miejscu i na każdej nawierzchni. Zaletą jest antypoślizgowość materiału z którego są wykonane, daje im przewagę nad zabezpieczeniami np. metalowymi.
Oznaczenia dotykowe dla niewidomych w technologii BAJOLA DOTLINE charakteryzują się wysokim poziomem estetyki oraz uniwersalności i wszechstronności stosowania.

Oznakowania dla niewidomych

linie prowadzące i pola uwagi

Używamy technologii tzw. bezinwazyjnych, tj. nie wymagających nawiercania posadzki w celu instalacji zabezpieczeń. W zależności od wymagań projektowych bądź narzuconych innymi warunkami, dysponujemy trzema technologiami wykonania:
1. System BAJOLA DOTLINE - naklejanie przy użyciu specjalnego kleju/lepiszcza pojedynczych elementów w postaci guzków lub linii.
2. System BAJOLA PLATE - naklejanie przy użyciu specjalnego kleju/lepiszcza mat/płyt z elementami typu linia lub guzek
3. Aplikowanie chemoutwardzalnej żywicy reaktywnej bezpośrednio na podłoże przy użyciu specjalnych form (szablonów) z guzkami bądź liniami.
Technologie te pozwalają nam wykonać ścieżki dla niewidomych, praktycznie w każdym miejscu i na każdej nawierzchni. Ich cenną zaletą jest antypoślizgowość powierzchni materiału z którego są wykonane, co daje im przewagę nad zabezpieczeniami np. metalowymi.
Zaletą oznaczeń dla niewidomych wykonywanych w technologii BAJOLA DOTLINE jest wysoki poziom ich estetyki oraz uniwersalność i wszechstronność stosowania.

więcej

Charakterystyka:

Elementy Dotykowe dla wszystkich trzech wariantów wykonywane są z żywic o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej. Posiadają znakomite właściwości antypoślizgowe. Dodatkowy walor to możliwość wykonania oznakowań dotykowych w kilku wariantach wymiarowych elementów, dopasowanych do konkretnych projektów. Możliwość stosowania na podłożach wykonanych z niemal wszystkich materiałów (kamień, drewno, tworzywo, beton, szkło, żywica, wykładzina PCV i wiele innych). Wysoka odporność na ścieranie, udary mechaniczne, warunki atmosferyczne, czy też działanie agresywnych środków myjących i używanych zimą do odladzania powodują, że możemy udzielać na wykonywane przez nas oznakowania długoletnich gwarancji trwałości, nawet do 8 lat.

więcej

Ścieżki prowadzące dla niewidomych w zależności od miejsca zastosowania, czy indywidualnych preferencji i wymogów inwestora wykonujemy w trzech wariantach. 1. Naklejanie na podłoże pojedynczych elementów w postaci lini i guzków

Ścieżki prowadzące dla niewidomych w zależności od miejsca zastosowania, czy indywidualnych preferencji i wymogów inwestora wykonujemy w trzech wariantach. 1. Naklejanie na podłoże pojedynczych elementów w postaci lini i guzków wg wcześniej zaprojektowanych i przygotowanych szablonów, grubość (wysokość) całkowita 4 - 5 mm.
Nullam nec metus ullamcorper, scelerisque null
Nullam nec metus ullamcorper, scelerisque null

Oznakowanie krawędziowe

stopnie schodów, pochylnie, rampy, uskoki

Wykonujemy pasy:
ostrzegawcze i antypoślizgowe zarazem – wykonywane z chemoutwardzalnych żywic reaktywnych z domieszkami środków uszorstniających. Aplikowanie żywicy bezpośrednio na oznakowywane powierzchnie lub naklejane w postaci gotowych prefabrykatów pasów/listew. Oznakowanie krawędzi stopni schodów, oznakowanie podestów, pochylni, oraz w miejscach o ograniczonej widoczności - schody ruchome, windy obrzeża kanałów roboczych, oznakowanie hal magazynowych, oznakowanie hal produkcyjnych, oznakowanie garaży i parkingów, inne...

Oznakowania w formie tabliczek opisowych w języku Braille'a

Ofertą uzupełniającą nasze oznakowania dla niewidomych są: tabliczki, tablice, naklejki i różnego rodzaju etykiety z napisami brajlowskimi do umieszczania np. na drzwiach, ścianach, poręczach, przedmiotach codziennego użytku. Oferowane produkty mogą być wykonane z różnych materiałów - tworzywa, metalu i z folii. Tabliczki metalowe, z twardego plastiku lub ze specjalnej folii, odporne na warunki atmosferyczne, mogą być stosowane także na zewnątrz. Wykonujemy tabliczki zawierające różne informacje, według indywidualnego zamówienia klienta. Mogą to być na przykład tabliczki z opisem pomieszczeń, bądź numerem pokoju, nazwą wydziału w urzędzie, godzinami otwarcia. Można zamocować je obok drzwi do pokoju, nad klamką, pod przyciskiem, itp. Oznaczenia graficzne umieszczane na tabliczkach mogą być wygrawerowane lub wykonane w postaci wypukłych piktogramów o różnych kształtach i rozmiarach. Wypukłe punkty, np. wchodzące w skład brajlowskich liter, mogą być wykonane z zastosowaniem rozmaitych technologii. Najczęściej są to metalowe lub plastikowe kuleczki osadzone w metalowej lub plastikowej płytce.

Tabliczki dla osób niewidomych w języku Braille'aTablica informacyjna w języku Braille'aTabliczki informacyjne w języku Braille'aTabliczki informacyjne w języku Braille'a