• Oznakowania ostrzegawcze i ewakuacyjne

    fotoluminescencyjne

ŻÓŁTE LINIE I POLA OSTRZEGAWCZE

Stosujemy, aby przeszkody, oraz miejsca wymagające szczególnej uwagi były lepiej widoczne, zwłaszcza dla osób starszych i niedowidzących.
Aby oznakować miejsca niebezpieczne i strefy bezpieczeństwa w miejscach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych, urzędach, zakładach pracy. Wykonywane przez nas ostrzegawcze oznakowania, najczęściej w formie pasów/linii koloru żółtego mają jednocześnie właściwości antypoślizgowe.
Są wykonane z bardzo trwałych, odpornych na ścieranie chemoutwardzalnych żywic reaktywnych z domieszkami środków uszorstniających. Mogą być też malowane farbą o wysokiej odporności na ścieranie a nawet malowane lub naklejane na szklanych drzwiach i fasadach budynków
Zastosowanie:
oznakowanie krawędzi stopni schodów
oznakowanie podestów, pochylni
w miejscach o ograniczonej widoczności - schody ruchome, windy
obrzeża kanałów roboczych
oznakowanie hal magazynowych
oznakowanie hal produkcyjnych
oznakowanie garaży i parkingów
oznakowanie szklanych drzwi i fasad
inne...

OZNAKOWANIA EWAKUACYJNE

fotoluminescencyjne

Przy użyciu bardzo trwałych, odpornych na ścieranie chemoutwardzalnych mas żywicznych.
W razie niebezpieczeństwa, drogi ewakuacyjne i ratunkowe muszą zapewnić osobom znajdującym się w budynku najkrótszą i najbezpieczniejszą drogę wyjściową.
Do oznaczania tych dróg najlepiej nadają się ze względu na właściwości, systemy oznakowań fotoluminescencyjnych.
Bowiem w przypadku pożaru z silnym zadymieniem, lub awarii zasilania w ciemnych halach, garażach podziemnych, lub tunelach – zamontowane wysoko elektryczne oświetlenie awaryjne staje się bardzo nieskuteczne (niewidoczne) z powodu obecności dymu.
Dlatego też najefektywniejszą pomocą w odnalezieniu stref bezpiecznych są wówczas oznakowania fotoluminescencyjne. Naniesione przy ziemi, bezpiecznie prowadzą do wyjścia ze strefy zagrożenia nawet w przypadku silnego zadymienia czy braku zasilania. Specjalne pigmenty zawarte w produktach pochłaniają światło dziennie oraz światło emitowane przez sztuczne oświetlenie. W ciemności natomiast oddają światło o barwie żółtozielonej. Stosowane źródła światła są zazwyczaj zupełnie wystarczające do uzyskania pożądanego efektu. Po jednokrotnym naniesieniu produktu na podłoże, oznakowania zachowują swoje właściwości fotoluminescencyjne przez cały okres ich użytkowania. W zależności od wymogów jakie stawiane są oznakowaniom, konieczny jest jedynie wybór odpowiedniego systemu. Jesteśmy w stanie zaproponować zarówno systemy grubo- jak i cienkowarstwowe, o różnym czasie emisji, nawet do kilku godzin, oraz różnej odporności na ścieranie, nawet do 5 lat.