ŻÓŁTE LINIE OSTRZEGAWCZE

 Aby osoby niedowidzące mogły łatwiej zobaczyć przeszkody, oraz miejsca wymagające szczególnej uwagi.

Aby oznakować miejsca niebezpieczne i strefy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych: szkoły, przedszkola, uczelnie jak również w urzędach, zakładach pracy. Zgodne z przepisami BHP Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650.

 Wykonujemy pasy:

- antypoślizgowe – wykonane z chemoutwardzalnych żywic reaktywnych z domieszkami środków uszorstniających.

 

- malowane farbą o wysokiej odporności na ścieranie.

 malowane lub naklejane na szklanych drzwiach i fasadach budynków

Zastosowanie:

  • oznakowanie krawędzi stopni schodów
  • oznakowanie podestów, pochylni 
  • w miejscach o ograniczonej widoczności - schody ruchome, windy
  • obrzeża kanałów roboczych
  • oznakowanie hal magazynowych
  • oznakowanie hal produkcyjnych
  • oznakowanie garaży i parkingów
  • oznakowanie szklanych drzwi i fasad
  • inne... 

Wykonujemy usługi na terenie całego kraju!