OZNAKOWANIA FOTOLUMINESCENCYJNE DRÓG EWAKUACYJNYCH

Przy użyciu bardzo trwałych, odpornych na ścieranie chemoutwardzalnych mas żywicznych. 

W razie niebezpieczeństwa, drogi ewakuacyjne i ratunkowe muszą zapewnić osobom znajdującym się w budynku najkrótszą i najbezpieczniejszą drogę wyjściową.

Do oznaczania tych dróg najlepiej nadają się ze względu na właściwości, systemy oznakowań fotoluminescencyjnych.
Bowiem  w przypadku pożaru z silnym zadymieniem, lub awarii zasilania w ciemnych halach, garażach podziemnych, lub tunelach – zamontowane wysoko elektryczne oświetlenie awaryjne staje się bardzo nieskuteczne (niewidoczne) z powodu obecności dymu.
Dlatego też najefektywniejszą pomocą w odnalezieniu stref bezpiecznych są wówczas oznakowania fotoluminescencyjne. Naniesione przy ziemi, bezpiecznie prowadzą do wyjścia ze strefy zagrożenia nawet w przypadku silnego zadymienia czy braku zasilania.

Specjalne pigmenty zawarte w produktach pochłaniają światło dziennie oraz światło emitowane przez sztuczne oświetlenie. W ciemności natomiast oddają światło o barwie żółtozielonej. Stosowane źródła światła są zazwyczaj zupełnie wystarczające do uzyskania pożądanego efektu. Po jednokrotnym naniesieniu produktu na podłoże, oznakowania zachowują swoje właściwości fotoluminescencyjne przez cały okres ich użytkowania. W zależności od wymogów jakie stawiane są oznakowaniom, konieczny jest jedynie wybór odpowiedniego systemu. Jesteśmy w stanie zaproponować zarówno systemy grubo- jak i cienkowarstwowe, o różnym czasie emisji, nawet do kilku godzin, oraz różnej odporności na ścieranie, nawet do 5 lat.


 

  

 

Wykonujemy usługi na terenie całego kraju!