• Oznakowania dla niewidomych

    linie prowadzące i pola uwagi

Nowe Technologie

jeszcze wyższa trwałość, funkcjonalność i estetyka

Ciągle pracujemy nad udoskonalaniem naszych produktów i usług tak, aby zapewniać ich wysoki poziom zarówno dla odbiorcy/klienta, dla użytkownika , jak i dla nas samych, aby były coraz łatwiejsze w wytwarzaniu i montażu . Tak więc dążymy do tego, aby tworzyć produkt spełniający następujące założenia: zgodność z obowiązującymi przepisami, bezpieczeństwo użytkowania, łatwość serwisowania, trwałość, estetyka, uniwersalność stosowania, i niska cena.
Od wielu lat prowadzimy obserwacje różnych rodzai oznakowań poziomych, które zostały zamontowane w wielu miejscach/obiektach na terenie kraju. Szczególną uwagę poświęcaliśmy oznakowaniom wykonanym ze stali nierdzewnej. Naszym celem było stworzenie tańszej i prostszej w montażu alternatywy, posiadającej cechy wytrzymałościowe stali, ale pozbawionej jej wad z których największą jest wysokie ryzyko poślizgnięcia się, zwłaszcza w warunkach zawilgocenia. Naszym ostatnim osiągnięciem jest stworzenie elementów warstwowych typu "sandwich", posiadających cechy zarówno ceramiki tj. twardość i odporność na ścieranie, jak i elastomerów czyli elastyczność.

Technologia montażu

szybkość, dokładność. trwałość, estetyka

Integralnym elementem systemu BAJOLA DOTLINE jest nasza autorska technologia montażu pojedynczych elementów ( linii i guzków) do podłoża. Zapewnia ona niezbędne warunki do tego aby nasze oznakowania mogły być montowane do każdej, nawet bardzo nierównej nawierzchni w sposób szybki, przy jednoczesnym zachowaniu właściwej dokładności i estetyki. Wyzwaniem było tu między innymi zapewnienie czystości klejenia elementów, tj. eliminacja tzw. nadlewek kleju. Dzięki tej technologii jesteśmy w stanie zapewnić przyleganie klejonego elementu całą swą powierzchnią do posadzki co jest jednym z warunków zachowania odporności na oderwanie czy wykruszenie.